จัดรายการโดย : น้องชายวัช • ชัดเจนเรดิโอ ดอทคอม •
กำลังเล่นเพลง : รวมเพลงใต้
จำนวนคนฟัง : 2 คน